Litaiji op Facebook Litaiji is ook op Facebook te bezoeken.

 

Vormen

Tai chi 24 yang

Tai chi 42 wedstrijd vorm

Tai chi 108 yang

Tai chi 73 Sun

Tai chi Chen styl

Zwaard

Taiji zwaard 42 wedstrijdvorm,
Papa zwaard,
Zwaard 2 personen

Qi gong

Shi Ba Fa, 18 bewegingen
Wu Xin Qi, 5 dieren
Ba Duan Jin, 8 brokaten
Mawang dui dao yin shu,12 meridianen

Xing yi,

Bagua,

9 Bewegingen

Waaiers

Enkel /dubbel

Pushing hands

Shaolin

Verschillende vormen waarvan oa stok en enkele waaier!