Litaiji op Facebook Litaiji is ook op Facebook te bezoeken.

Donderdagmorgen van 8:45 tot 10:00 uur 

Locatie, "De Logeerboot", aan de Badweg Dordrecht.

Het Gang Fu Project is een voortvloeisel uit het onderzoek Val Preventie door middel van Taiji (Tai Chi, Tai Chi Quan) waarvan wij, Lilian van Dijk en Babs van Herk voor het Erasmus MC te Rotterdam het praktijk gedeelte hebben gedoceerd.

Gezien de opmerkelijke resultaten van het onderzoek, hebben wij besloten in samenwerking met grootmeester shifu Fei het praktische gedeelte van dit onderzoek voort te zetten.

Al geruime tijd wordt er op tal van plaatsen Taiji lessen in Nederland gegeven, maar nog op weinig plaatsen speciaal voor ouderen of mensen die problemen hebben met de gezondheid, balans en / of motoriek.

Het Chinese “Gang Fu” betekent verbetering van de gezondheid.

Door een vast patroon van bewegingen welke vertraagd en in een rustig tempo wordt uitgevoerd worden de bewegingen steeds vloeiender. De spieren en gewrichten worden hierbij losgewerkt, wat weer voor een betere doorbloeding zorgt. Door de concentratie en rust die van de beweging uit gaat verkrijgt men een rustige ademhaling welke lichaam en geest beter in balans brengt en waardoor het vertrouwen terugkomt. Dit is een belangrijk aspect in de stabiliteit van de desbetreffende persoon (ongeacht de leeftijd). Deze bewegingsvorm kan zowel staand als zittend worden uitgevoerd en kan in groepsverband of individueel gevolgd worden. We denken o.a. aan ouderen of mensen die te maken hebben met instabiliteit of een langdurige lichamelijke stoornis.

Uit onderzoek is gebleken dat Taiji en Qi Gong leidt tot:

Toewijding, Autonomie, Verbetering van zelfcontrole;

Vermindert gevoelens van kwetsbaarheid en angst;

Meer doorzettingsvermogen en een grotere sociale betrokkenheid;

Meer tolerantie en aanpassingsbeleid.

Het Project duurt minimaal 3 maanden, de lengte van de lessen geschiedt in overleg, en daardoor ook de daarbij behorende kosten!

Wij, Lilian van Dijk en Babs van Herik, de initiatiefnemers van dit “Gang Fu Project” willen deze vorm van Taiji, aan b.v. (ver)zorgcentra en of bejaardencentra in Dordrecht e.o. en Schiedam e.o. aanbieden. Zowel in groepsverband als individueel. Wij kunnen dit op maat aanbieden door onze jarenlange ervaring van lesgeven binnen onze scholen in Dordrecht en Schiedam. Wij verzorgen tevens allerlei (gezondheids) workshops .

Docentes Chinese bewegingsleerilian zijn, L v. Dijk, 0647685510 voor Dordrecht en omstreken & Babs v. Herk 0102470363 voor Schiedam en omstreken. 

Kijk op www.litaiji.nl en op www.gangfu.nl

Ter illustratie het onderzoek, Artikel uit de volkskrant (6-11-2004)

tai chi kan dementie voorkomen

tai chi goed voor geheugen